SITE BANNER

Запис и тиражиране на CD/DVD

Vox Design Ви предлага тиражиране на CD/DVD,

като се започне от продажбата на носителите и опаковките до самия печат и запис върху компакт дисковете. Всяка една от стъпките по производството (тиражирането) може да бъде изпълнена и отделно от останалите. В допълнение на това, нашите дизайнери могат да направят дизайн за Вашето рекламно CD/DVD, а нашите програмисти - интерактивна програма за достъп до файловете в диска. Ако имате нужда от професионално решение и желаете да направите една добра инвестиция в бъдещето, ние сме Вашия избор.