SITE BANNER

Дизайн на рекламни материали

Логото

обобщава желания корпоративен имидж на Вашата фирма. Логото е комбинацията от текст и/или изображение и дизайнът му трябва да бъде съобразен с насочеността на Вашата дейност. Логото се поставя върху всички видове рекламни материали: визитки, бланки, папки, химикалки, плакати, календари, билбордове и т.н.; то говори за уникалността на компанията. Всеки лого дизайн трябва да е създадено по определени критерии:

- да съответства на цялостния имидж на фирмата, за да позволява лесна асоциация с нея

- дизайнът на логото трябва да е максимално опростен, за да се запомня лесно

- логото трябва да бъде уникално, лесно познаваемо и различимо на фона на останалите

Преди да започнем да изготвяме дизайна на Вашето лого, ние се стремим да получим максимална информация за Вас и за Вашия бизнес. Ние искаме от Вас да ни дадете кратко описание на това, което желаете да постигнете и какъв тип лого желаете. Ако имате някакви идеи, ако сте виждали друго лого, което да Ви е направило впечатление, ако има неща, които бихте искали да бъдат включени в логото на Вашата фирма, очакваме да ги споделите с нас.