SITE BANNER

Дизайн на рекламни материали

Дизайнът на рекламни материали

визуализира идеята и целта на дадена компания. В основата му стои усещането и концепцията. Добрият дизайн комбинира простота, линия и хармонично съчетаване на цветовете. В добрия дизайн на печатни рекламни материали има баланс. Семплите дизайни на всички рекламни материали, които разработваме са запомнящи се и лесни за възприемане. Ние търсим съвършенството във всеки елемент. Потребителите на продуктите, първо виждат дизайна, възприемат усещането и след това самото съдържание. Затова чрез дизайна в нашата работа търсим именно правилния път към положителните визуални възприятия. Графичните визии са съобразени с целите и целевите групи на клиента, корпоративната идентичност и информационната структура. В работата си ние следваме определена приоритетност на графичните обекти, в зависимост от предназначението и темата на дизайна, който трябва да създадем.