SITE BANNER

Предпечат и предпечатна подготовка

Предпечат

След избора и одобрението на графичния дизайн, може да се премине към предпечатна подготовка на изделието (каталог, списание, брошура и т.н.). Обработват се файловете със снимки и текст, оформят се, цветоотделят се, и се подават за печат. Цветоотделянето е процес, при който всяко едно цветно изображение се разлага на 4-те основни цвята (CMYK), всеки от които има специфична растерна решетка, състояща се от точки, с различна големина, плътност и ъгъл на разположение. Така подготвените файлове се препращат за експонация на филм или печатарска плака.