SITE BANNER

Печат

Ние предлагаме: дигитален, офсетов и ситопечат

Тук можете да намерите информация за трите вида печат и техните спецификации, а ние ще Ви предложим най-подходящия вариант според тиража на поръчката и характеристиките на материала, върху който ще се печата. Работим с висококачествени машини, които гарантират идеална продукция и кратки срокове на изпълнение.

Офсетовият печат

е най-широко използваният днес метод за печат върху хартия и картон. Той се отличава с ниски производствени разходи, много добро качество (независимо дали се печата цветно или черно-бяло), висока производителност и относително лесна технология. При съвременни условия, благодарение на компютрите и фотонаборните машини от компютърния проект се получава позитивен филм за копиране върху алуминиевите плаки. За разлика от фотографските процеси, офсетовият печат може да изобразява само две нива на цвят, което означава, че на една точка от отпечатания лист или има мастило, или няма. Това ограничение налага използването на специални средства за имитиране на полутонове - това са така наречените растери. Офсетовият печат се използва при отпечатването на различни видове материали - вестници, списания, плакати, календари, визитки, пощенски или други картички, бланки и формуляри, диплянки, каталози, годишни отчети, хартиени и картонени опаковки и много други.

Ситопечатът

е универсална технология за печат, която понякога се използва вместо офсетов печат. Сито-технологията е донякъде подобна на офсетовата, но по някои показатели доста се различава. Подобно на офсета, и тук няма полутонове и ако е необходимо да се отпечатат, трябва да бъдат имитирани с растери. Разликата идва от това, че разделителната способност на ситата е доста по-ниска от тази, която може да ни даде офсетовият печат. Това от своя страна налага растерите да бъдат с по-едра точка, което ограничава употребата на ситопечата. Предимствата на ситопечата са свързани с много по-голямата му непретенциозност към печатните повърхнини - за разлика от офсета, той може да се използва върху дърво, пластмаса, дебели картони, текстил, метал, самозалепващо PVC фолио, както и върху предмети с неправилна форма - химикалки, бележници, кутии и др. Ситопечатът се прилага основно в случаите, когато офсетът технологично не може да се използва или при много ниски тиражи, поради по-ниските му разходи, за подготовка за печат. Лакирането и ламинирането се използват за защитаване на напечатаната повърхност от следи от докосване, което е много важно за печатни материали, които са подложени на продължителна употреба.

Дигитален печат

При този вид печат отпечатаното изображение се формира директно на файл. За разлика от конвенционалните печатни процеси, тук има междинни процеси между вече готовия за печат файл и крайния отпечатък. Избягва се нуждата от експонация на филми и копиране на печатни форми. Отпада и необходимостта от предварителна подготовка на печатната машина - няма монтаж на плаки, няма настройки за пасер на цветовете. Процесът а изцяло дигитален - от създаването до отпечатването. По този начин всеки отделен отпечатък може да бъде съвсем нов, включващ променлива информация според нуждите на потребителя.